top of page

Badanie Pulling test

metoda Elasto-inclino

 Próba obciążeniowa

Próba obciążeniowa (Pulling test, inaczej metoda elasto-inclino)
Badanie polega na wygenerowaniu pewnego obciążenia drzewa za pomocą liny i wyciągarki.
Podczas naciągania drzewa, założone na pniu czujniki badające rozciągliwość włókien oraz
wychylenie bryły korzeniowej, wysyłają zebrane dane do komputera. Jednocześnie
dynamometr zamontowany na linie wysyła dane na temat obecnie oddziaływanej siły na pień
drzewa.


Badanie wykonuje się aby zbadać wytrzymałość drzewa w najsłabszym miejscu na wykrot bądź złamanie.


Jeżeli drzewo jest pochylone, dodatkowo należy je również badać w kierunku pochylenia,
gdyż to jest właśnie prawdopodobny kierunek obalenia podczas wiatru.


Badanie wykazuje wytrzymałość pnia na złamanie w miejscu zamontowania czujników.
Inklinometry badają wychylenie całej bryły korzeniowej podczas badania, czego wynikiem
jest poziom wytrzymałości drzewa na wykrot.

FAQ:

Czy jest możliwe aby drzewo podczas badania przewrócić?

Nie. Gdyż całe badanie jest zabezpieczane przez czujniki badające wychylenie drzewa. Pozwalają one obciążać drzewo tylko do pewnego poziomu wychylenia, który jest uznany za punkt z którego drzewo powróci do pierwotnego stanu.

bottom of page