Ekspertyzy dendrologiczne, inwentaryzacje drzew, diagnostyka

Duże drzewa to nieodzowna część naszego krajobrazu. Niestety w związku z intensywnie zmieniającym się otoczeniem czy warunkami klimatycznymi, drzewa zaczynają chorować. Chorujące drzewo z czasem może stać się niebezpieczne dla otoczenia. Dlatego należy regularnie wykonywać przeglądy drzew w miejscach publicznych, gdzie istnieje największe ryzyko wypadku z udziałem drzew. Obecna nauka daje nam sporo instrumentów pozwalających określić obecny stan drzewa oraz przewidzieć co się może z nim dziać w przyszłości. 

Diagnostyka drzew pozwala na częściowe wyeliminowanie zagrożenia wykrotu drzewa, złamania czy odrzucania gałęzi i konarów. Po wykonaniu zaleceń diagnosty, przebywanie w otoczeniu drzewa staje się bezpieczniejsze. 

Usługi diagnostyczne również często są nazywane usługami dendrologicznymi, lecz nie zawsze są świadczone przez "Dendrologa". 

Kiedy powinniśmy zamówić usługi diagnostyczne? W sytuacji gdy zarządzamy terenem, gdzie znajduje się sporo dużych drzew w pobliżu ciągów komunikacyjnych oddanych do publicznego użytkowania.

Nasza firma świadczy usługi z zakresu diagnostyki drzew i inwentaryzacji drzewostanu. 

Posiadamy niezbędne dokumenty i specjalistów do wykonywania usług na terenach wpisanych do rejestru zabytków oraz pomnikach przyrody.


Prowadzimy nadzory na terenach objętych opieką konserwatora zabytków. Nadzorujemy prace z zakresu: projektowania, pielęgnacji drzew, instalacji wiązań, prac z zakresu weteranizacji drzew cennych, wycinki drzew.

Masz pytania? Chcesz nam zlecić zadanie do wykonania?

Napisz do nas, opisz swoją sytuację i załącz kilka zdjęć, a chętnie podejmiemy wyzwanie i wycenimy każdą usługę. Kontakt