top of page

Instalacja elastycznych wiązań do drzew

"Drzewa są najwyższymi z istot żywych, jakie istnieją na ziemi, a ich budowa powoduje, że są szczególnie narażone na oddziaływanie silnych wiatrów, których to ze względu na zmiany klimatyczne mamy w naszej części geograficznej coraz więcej. Jako że nie ma stu procentowych metod ochrony drzewa przed największymi ze zjawisk atmosferycznych oraz ze względu na swą masę, to na terenach urbanistycznych stanowią zagrożenie dla mienia i życia ludzkiego. Niemniej jednak są dla ludzi bardzo ważną częścią ekosystemu dającą tlen, cień, mikroklimat, wpływając również na zdrowie fizyczne oraz psychiczne.

 

Ze względu na specyficzne, nienaturalne, miejskie środowisko w jakim drzewo żyje, narażone jest na większe uszczerbki swej wytrzymałości oraz kondycji. Gałęzie są częścią mocno narażoną na przypadki złamań i opadu, przy czym są wysoko ponad ludzkimi głowami i ciężko dostrzec ewentualne uszkodzenia czy choroby. Natomiast nadmierne i nieodpowiednie przycinanie, nierzadko całkowite ogławianie korony drzewa może doprowadzić do jego szybkiego obumarcia lub zmiany jego statyki doprowadzając do przewrócenia przy silnych porywach wiatru. Należałoby przy tym nadmienić, że najwartościowsze dla człowieka są w pełni rozwinięte i duże drzewa, dlatego też zachowanie ich jak najdłużej i w jak najlepszym stanie leży naszym wspólnym interesie i naszą powinnością dla przyszłych pokoleń."(SYSTEMY ZABEZPIECZANIA KORON DRZEW -  GEFA FABRITZ)

Nasza firma posiada niezbędne dokumenty i specjalistów do wykonywania usług na terenach wpisanych do rejestru zabytków oraz pomnikach przyrody.


Prowadzimy nadzory na terenach objętych opieką konserwatora zabytków. Nadzorujemy prace z zakresu: projektowania, pielęgnacji drzew, instalacji wiązań, prac z zakresu weteranizacji drzew cennych, wycinki drzew.

Polecamy instalację wiązań do drzew w celu zabezpieczenia przed rozłamaniem, bądź upadkiem odłamanego konaru czy gałęzi.

Zapraszamy do kontaktu: Kontakt

bottom of page