top of page

Badanie tomografem sonicznym -Arborsonic 3D

Jak działa urządzenie do badania pnia drzewa – Arborsonic 3D?


Przy pomocy fal dźwiękowych badana jest gęstość tkanek drzewa między czujnikami.


 

 

 

 

 

 

Wynikiem badania jest kartogram obrazujący np. wypróchniałe fragmenty badanego odcinka
pnia/konaru. Uzyskany rysunek daje również możliwość określenia grubości ścianki pnia oraz
stwierdzenia, która część stanowi najmocniejszy fragment.


Dodatkowo program posiada wbudowany program obliczający wytrzymałość określonej
warstwy na złamanie w stosunku do zmierzonej przez badającego korony drzewa.


Na podstawie wyniku z kalkulatora (wynik podany w SF= [%] )  i poniższej tabeli określamy możliwość wystąpienia złamania pnia drzewa w miejscu badania.

Arborsonic-działanie.jpg
tabela AS3D.png
bottom of page