top of page

Ekspertyzy dendrologiczne

Duże drzewa to nieodzowna część naszego krajobrazu. Niestety w związku z intensywnie zmieniającym się otoczeniem czy warunkami klimatycznymi, drzewa zaczynają chorować. Chorujące drzewo z czasem może stać się niebezpieczne dla otoczenia, dlatego należy regularnie wykonywać przeglądy drzew w miejscach publicznych, gdzie istnieje największe ryzyko wypadku z udziałem drzew. Obecna nauka daje nam sporo instrumentów pozwalających określić obecny stan drzewa oraz przewidzieć co się może z nim dziać w przyszłości. 


Diagnostyka drzew pozwala na częściowe wyeliminowanie zagrożenia wykrotu drzewa, złamania czy odrzucania gałęzi i konarów. Po wykonaniu zaleceń diagnosty, przebywanie w otoczeniu drzewa staje się bezpieczniejsze.


Opinia dendrologiczna określa stan zdrowotny drzewa oraz ewentualne zagrożenia dla drzewa oraz ludzi przebywających w jego pobliżu na podstawie oceny wizualnej drzewa wraz z podstawowymi badaniami diagnostycznymi przy użyciu sprzętów pomiarowych oraz młotka i sondy arborystycznej.
Ekspertyza dendrologiczna w szczegółowy sposób określa stan zdrowotny drzewa uzupełniając opinię dendrologiczną oraz ewentualne zagrożenia dla drzewa oraz ludzi przebywających w jego pobliżu przy użyciu specjalistycznych urządzeń diagnostycznych do drzew jak:


    • Próba obciążeniowa Elasto-Inclino tzw. pulling test przy użyciu urządzenia DynaTree  - metoda oceny bezpieczeństwa i trwałości korzeni i pnia drzewa szacująca stopień odporności drzewa na wyrwanie i ryzyko złamania pnia.


    • Tomograf Akustyczny ArborSonic 3D - wykrywa rozmiary i miejsca wypróchnień oraz ubytków w pniu drzewa, generując w programie komputerowym trójwymiarowy model pnia z wieloma poziomami jego pomiarów.


    • Root Detector (Wykrywacz Korzeni) – daje możliwość zlokalizowania większych korzeni stabilizujących drzewo w górnej warstwie gleby. 

Posiadamy wszelkie konieczne dokumenty, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, jakie wymagane są przez konserwatorów zabytków przy pracach na terenach wpisanych do rejestru zabytków.

Kiedy powinniśmy zamówić usługi diagnostyczne? 
W sytuacji gdy zarządzamy terenem, gdzie znajduje się sporo dużych drzew w pobliżu ciągów komunikacyjnych oddanych do publicznego użytkowania.

Masz pytania? Chcesz nam zlecić zadanie do wykonania?
Napisz do nas, opisz swoją sytuację i załącz kilka zdjęć, a chętnie podejmiemy wyzwanie i wycenimy każdą usługę. 

 

bottom of page