top of page

Nadzory Dendrologiczne

 

Nadzór dendrologiczny polega na kontroli prac na drzewach lub prac wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew w celu ochrony pojedyńczych roślin lub całego drzewostanu.

Mogą być to:

 • Prace arborystyczne polegające na pielęgnacji drzew na terenach parków, skwerów, zieleńców i innego rodzaju zieleni miejskiej w tym zieleni wpisanej do rejestru zabytków

 • Prace arborystyczne wykonywane na drzewach pomnikach przyrody

 • Prace budowlane w sąsiedztwie drzew pomników przyrody

 • Prace w zakresie rewitalizacji parków.

 • Przebudowa ścieżek, instalacji elektrycznych, małej architektury na terenach wpisanych do rejestru zabytków.

   


 

Zakres nadzoru dendrologicznego:

 • Ocena stanu zdrowotnego drzew na każdym etapie inwestycji / prac arborystycznych / prac budowlanych

 • Kontrola jakości wykonywanych prac arborystycznych na drzewach:

   - pielęgnacji drzew

   - cięć sanitarnych drzew

   - zakładania wiązań elastycznych na drzewach

   - wycinek drzew

 • Kontrola wykonywanych prac w obrębie drzewostanu:

   - wyznaczania stref ochronnych drzew

   - zabezpieczania drzew w trakcie wszelakich inwestycji

   - prac w obrębie strefy korzeniowej w tym prac urządzeniami airspade

 • Monitoring drzew w okresie gwarancji


 

Posiadamy wszelkie konieczne dokumenty, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, jakie wymagane są przez konserwatorów zabytków przy pracach na terenach wpisanych do rejestru zabytków.

bottom of page